September 30 When God Doesn't Make Sense (Genesis 22)

September 23 God Makes a Covenant with Abraham (Genesis 12-21)

September 16 Man Sins (Genesis 3-11)

September 9 God Creates (Genesis 1-2)  Sermons Slides

    

September 2 Isaiah 38-39